X


ATO is een vereniging van amateurzenders, ook zendamateurs of radiomateurs genoemd. Deze mensen zijn geen discjockey's van een vrije radio, het zijn evenmin CB-ers, zij gebruiken geen PMR's. Een Smartphone kan wel door de beugel. Hoofdzakelijk houden amateurzenders zich bezig met techniek en communicatie via radiogolven.

Het werkgebied in het radioamateurisme is zeer uitgebreid. Een lijst samenstellen is onbegonnen werk en zou binnen de kortste keren weer onvolledig zijn. Een korte opsomming van de mogelijkheden: het bouwen van zend- en ontvangstapparatuur en antennes, het maken van radioverbindingen zowel met andere radioamateurs uit de buurt als over de ganse wereld, het bestuderen van het gedrag van radiogolven in de lucht en atmosfeer, de invloed van de zon op radiogolven, het houden van allerhande wedstrijden waarbij men om ter meeste verbindingen legt of een verdoken zender zoekt, TV-uitzendingen verrichten, gebruik van satelieten voor radiomateurs, verbindingen met het ISS leggen, digitale communicatie (zoals RTTY, TCP/IP over radio), en sinds kort spraak over een digitale weg. En natuurlijk ook waar het allemaal mee begon: morse.

De amateurzender heeft een examen afgelegd waarin hij bewijst over de nodige technische kennis te beschikken en de wetgeving te kennen. Hij heeft de toestemming om op verschillende frequenties uitzendingen te verrichten met vermogens van 100 watt en meer. Zo kan hij naargelang het experiment of de af te leggen afstand de meest geschikte frequentie gebruiken.

ATO maakt deel uit van de UBA, Unie der Belgische Amateurzenders. Een lid van de UBA kiest naar eigen keuze een sectie waarvan hij deel uitmaakt. ATO is zo een sectie. Via de club kan de zendamateur QSL-kaarten versturen, in clubverband deel nemen aan aktiviteiten, informatie inwinnen over wetsaanpassingen, technische informatie uitwisselen met collega's zendamateurs.
Een lid van de UBA kan ook verkiezen om tot geen sectie te behoren.

ATO houdt maandelijks een samenkomst. Dat gebeurt iedere tweede vrijdag van de maand uitgezonderd de vakantiemaanden Juli en Augustus. De locatie is Piso, Alexcianenweg 2, Tienen. De vergadering begint om 20.00 uur.
U kan op het terrein van Piso parkeren. De ingang is tegenover de post te Tienen.

Onder de link 'EVENTS' vindt U de laatste status betreffende activiteiten.

De leden spraken in het verleden af om volgende clubfrequenties aan te houden: 145.425 MHz op de 2-meter band, 433.425 MHz op de 70 centimeter band. Dit weerhoudt de leden er niet van andere frequenties te gebruiken.