ATO nam deel aan de VHF velddag 2021. Het station ON4ATO activeerde op zondag ochtend de site 'de twee tommen' te Gingelom.

Over de site vindt U meer informatie via https://nl.wikipedia.org/wiki/Twee_Tommen

ATO nam in 2021 deel aan het BMA contest.

Meer informatie desomtrent: https://www.belgianmillaward.be/